A szabadkőművesség nemzetközi kapcsolatrendszere

Minden nagypáholy szuverén, egymástól független szervezet, nemzetközi szabadkőműves központ és globális szabadkőműves felsőbb hatóság nem létezik. Éppen ezért nincs nemzeteket és országokat behálózó és átfogó szabadkőműves tevékenység, hiszen minden nagypáholy a saját munkáját végzi, a saját illetőségi területén, a saját tradíciói és elvei alapján, a számára létező lehetőségek és körülmények között. A nemzetközi szabadkőműves-összeesküvésről szóló vádak nem igazak. Az egyes, egymással kölcsönös elismertségben álló nagypáholyok azonban meghatározott szabályok és protokoll alapján kapcsolatot tartanak egymással. Ennek szabályrendszere és szokásai hasonlatosak ahhoz, amikor két állam egymással diplomáciai kapcsolatot létesít, amit aztán nemzetközileg elfogadott szabályok szerint ápol. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholyt a világ 142 szabadkőműves főhatósága ismeri el egyedüli szuverén magyar szabadkőműves főhatóságként, ezzel egyike a világ legelismertebb nagypáholyainak.