Szabadkőművesség és politika

A szabadkőművesség nem politizál, a páholyokban politikai kérdések felvetése szigorúan tilos.

A szabadkőművesség továbbá nem tekinti feladatának aktuális társadalmi kérdések megoldását sem. Ugyanakkor támogatja emberbaráti, segítő intézmények működését, illetve az ilyen jellegű programokat, mi több, maga is aktívan jótékonykodik.