Szabadkőművesség és nemzet

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 1990-ben kibocsátott irányelvei között ezt olvashatjuk: „Minden tag kötelezettséget vállal arra, hogy engedelmeskedik azon ország törvényeinek, amelyben tartózkodik, vagy amelyik számára védelmet biztosít. A magyar szabadkőműves kötelessége ezen felül hazája szabadságának és függetlenségének védelme, valamint az, hogy legjobb tehetsége szerint járuljon hozzá a béke fenntartásához.”


A magyar szabadkőművesek igen sokat tettek hazájuk és nemzetük fölemelkedéséért. Számos olyan ismert és neves személyiségről, akik a magyar szabadságért, függetlenségért, tudományért és kultúráért dolgoztak, tudjuk, hogy szabadkőművesek. Hasonló példákat találhatunk más nemzeteknél. A nemzetellenesség vádja különösen nevetségesnek mondható annak fényében, hogy egyes országokban (így például Angliában vagy Svédországban) a királyi család tagjaiból kerülnek ki az ottani nagypáholyok vezetői.