A szabadkőművesség beavatási fokai

 

A szabadkőművesség beavatásokra épülő intézmény, azaz a szabadkőművesek közé fölvételt nyert jelölt először egy ünnepélyes, emelkedett, ősi hagyományokon alapuló szertartáson találkozik a testvéreivel, és a későbbiek folyamán ugyancsak hasonló jellegű alkalmakon juthat magasabb fokokra.

Az első fok, amely a szabadkőművességhez való csatlakozásakor elnyerhető, az inasfok, ezt követi a legény- és a mesterfok. Ezen három fokozatot szokás szimbolikus fokoknak nevezni.